Sposobów na ogrzanie domu może być naprawdę wiele. Najważniejsze, by dopasować go do naszych indywidualnych potrzeb. Istotne też, aby nasz system ogrzewania był sprawny i nie narażał nas na podwyższone koszty. A na wysokość naszych wydatków na ogrzewanie wpływ mają w największym stopniu ciepłochronność budynku oraz rodzaj wykorzystywanego w piecu paliwa.
Stosując w naszych pomieszczeniach regulację temperatury, możemy znacznie obniżyć ostateczne koszty ogrzewania domu. Nasz system powinien też posiadać swoje sterowniki, odpowiedzialne za ich funkcjonowanie.
Istnieje wiele rodzajów systemów grzewczych. Między innymi może on wykorzystywać: energię elektryczną, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, węgiel, ekogroszek, drewno, biomasę.
Przykładowo, ten korzystający z energii elektrycznej jest jednym z najłatwiej dostępnych. Jest bardzo wygodny i nie wymaga posiadania przez nas kominów czy jakiegokolwiek magazynu. Inwestycja taka również nie jest wielka. Rozwiązanie to nie wytwarza też zanieczyszczeń środowiska, nie ma tu spalin. A sprawność kotłów jest najwyższa.
Dla odmiany, systemy wykorzystujące biomasę charakteryzują się niską ceną paliwa i dużą kalorycznością. Takie kotły emitują spaliny i popiół, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż inne tego typ rozwiązania. W związku z tym instalacje takie należą do rozwiązań ekologicznych. Paliwo wykorzystywane tutaj jest również wysoko odnawialne, bo powstaje z materiałów roślinnych. Jednak instalacja taka wymaga od nas posiadania dużej kotłownie i składowania opału, w związku z tym jest to mało wygodne.
Popularnie używa się też systemów grzewczych, wykorzystujących węgiel.
One charakteryzują się też niską ceną i dużą kalorycznością. Rozwiązanie takie ma też dobrą dostępność. Wymaga to od nas też posiadania dodatkowego miejsca na składowanie opału. Dodatkowo transport takie paliwa, też wymaga od nas zaangażowania. Usuwanie odpadów nie jest tu już takie łatwe. A sam proces spalanie wymaga od nas wciąż nadzoru. Nasz musi także posiadać komin, co podwyższa znacznie koszty jego budowy.